Usnesení č. 17/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města za rok 2020 podle §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 8. Schválení přijetí dotací Starostka předložila ke schválení řadu přijatých dotací – viz níže. Proběhla rozprava. Zastupitelka Kotoučová vznesla dotaz ohledně dotace na projekt Optimalizace řízení kvality a zavádění nástrojů komunikace s veřejností z OP Zaměstnanost. Starostka: klíčovou součástí projektu je energetický management města – kompletní analýza energetických výdajů města a příprava na získání certifikátu ISO 50 001. Certifikát městu usnadní splnění dotačních podmínek pro navazující energetické projekty a s tím související energetické úspory města. Optimalizace komunikace s veřejností zahrnuje senior a junior manažera komunikace – tým lidí sdružený do tiskového úseku města. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy O přijatých dotacích se hlasovalo en bloc: Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení vypsaná níže byla přijata.

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12