Usnesení č. 17/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do PS Parlamentu ČR ve výši 175.000 Kč.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56