Usnesení č. 17/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje přidělení finančních prostředků 100.000 Kč z fondu zastupitelů na pořízení speciální autosedačky pro Anežku. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 9. Volba člena rady města Po rezignaci Miroslava Vilimovského je potřeba zvolit nového člena rady města. Nově zvolený zastupitel Pavel Grygar post radního odmítl. Starostka následně oslovila postupně dle zasloužilosti a věku nejprve zastupitele Stanislava Jirotu, který také s díky odmítl, dále zastupitelku Andreu Midkiff, která s kandidaturou souhlasila. Starostka představila kandidátku, zastupitelku Andreu Midkiff. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48