Usnesení č. 17/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022. 11. Zrušení položky schváleného rozpočtu 5193 Novelou Vyhlášky o rozpočtové skladbě došlo ke zrušení položky 5193 – Výdaje na dopravní obslužnost. Schválený rozpočet města však tuto položku ještě obsahuje, a proto je dle metodiky MF zapotřebí tuto položku upravit – nejedná se o změnu rozpočtu, ale o změnu čísla položky rozpočtové skladby, objem finančních prostředků se nemění. Tuto změnu musí vzít ZM na vědomí. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení: Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 11 (celkem 25)

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52