Usnesení č. 17-68/2020 Rada města byla seznámena se Vstupní studií koordinace přípravy projektu pro čerpání podpory OPŽP PO 5 – Energetické úspory 146. výzva – Zdravotní středisko. Rada města souhlasí s vypracováním projektové dokumentace ve Variantě č. III. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28