Usnesení č. 17-69/2020 RM bere na vědomí zápis č. 11 z jednání Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou ze dne 9.9.2020. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 69 konaného dne 21.9. 2020 – anonymizováno

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Strana 3 (celkem 5) Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41