Usnesení č. 17-83/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke SOD ze dne 4.9.2020 na akci: Generální oprava střešního pláště, generální oprava fasád objektu vč. zateplení fasád hasičské zbrojnice SDH Mníšek pod Brdy, ul. Pražská 601, Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Vilimovský)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33