Usnesení č. 17-84/2021 RM bere na vědomí oznámení o konání shromáždění v Mníšku pod Brdy dne 31. 1. 2021 za účelem vyjádření poklidného protestu formou smutečního pochodu z náměstí F. X. Svobody do ulice Sluneční a upozorňuje organizátory na nutnost dodržovat současnou platnou legislativu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02