Usnesení č. 17-86/2021 RM souhlasí s přednostním nákupem osobních ochranných pracovních prostředků u společnosti Violin company s.r.o. a TOMIS CZ s.r.o., poskytovatelů náhradního plnění v celkové předpokládané výši 45 tis. Kč bez DPH. RM pověřuje starostku města podpisem rezervační objednávky/smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55