Usnesení č. 17-88/2021 RM schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2021, včetně přílohy č. 1, k uzavření mezi Středočeským krajem jako poskytovatelem a Domovem pro seniory Pod Skalkou jako příjemcem. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04