Usnesení č. 17-89/2021 RM souhlasí s připojením Města Mníšku pod Brdy k akci Hodina Země 2021 dne 27. 3. 2021 vypnutím osvětlení na veřejných budovách. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55