Usnesení č. 17-91/2021 RM schvaluje pro MŠ Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2020 v celkové výši 295 635,89 Kč následovně: 200 000 Kč do rezervního fondu a 95 635,89 Kč do fondu reprodukce a investic. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Vilimovský)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59