Usnesení č. 17-93/2021 RM souhlasí s výběrem dodavatele služby senior taxi, jímž je Marie Ungerová, IČ 49843320. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Mníšek pod Brdy a Marií Ungerovou, IČ 49843320. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07