usnesení č. 17-98/2021 a schvaluje navýšení kapacity ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 na 960 žáků od 1. 9. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 100_7.6.2021
Zveřejněno dne: 08.06.21 12:16:44