Usnesení č. 17-98/2021 RM souhlasí s navýšením kapacity ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 na 950 míst od 1. 9. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40