Usnesení č. 18-104/2021 RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku ze dne 23. 6. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Magdaléna Davis a Šárka Slavíková Klímová před hlasováním deklarují svůj střet zájmu ve společnosti Magdaléna, o.p.s.

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Magdaléna Davis a Šárka Slavíková Klímová před hlasováním deklarují svůj střet zájmu ve společnosti Magdaléna, o.p.s.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021
Zveřejněno dne: 19.07.21 09:07:09