Usnesení č. 18-106/2021 RM souhlasí s přijetím finančního daru pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti v celkové výši 53.676 Kč. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 11.08.21 13:06:57