Usnesení č. 18-114/2021 RM nesouhlasí se stavbou pevného oplocení z poplastovaného pletiva pozemků parc.č. 2363/5 a 2363/7 v k.ú. MpB v ploše NP dle ÚP města. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06