Usnesení č. 18-116/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2021 – Oprava budovy 1a Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností MIKRO PRAHA, spol. s r.o. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29