Usnesení č. 18-117/2021 RM souhlasí s umístěním a vybudováním odkládací schrány České pošty, s.p. na pozemku města parc. č. 1011/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem listovního doručování výhradně pro provozní potřebu České pošty, s.p., na své náklady. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58