Usnesení č. 18-119/2021 RM schvaluje Smlouvu č. 1191100151 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na “Nákup elektromobilu kategorie N1”. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16