Usnesení č. 18-124/2022 RM souhlasí se stavbou IZ-12-6002898 MpB (P-21-1609) kabelové vedení NN pro č. 2010/6 v k.ú. MpB umístěné na pozemku parc.č. 2909/2 ve vlastnictví KSÚS. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55