Usnesení č. 18-126/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi stranami městem Mníšek pod Brdy (jako oprávněná) a paní D.T. (jako povinná). Věcným břemenem dotčený je pozemek parc.č. 275/3 v k.ú. Rymaně ve vlastnictví paní D.T. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00