Usnesení č. 18-127/2022 RM jmenuje Mgr. Luboše Kožíška koordinátorem pro uprchlíky z Ukrajiny. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19