Usnesení č. 18-128/2022 RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky a s připojením stávajícího objektu s č.ev. 0253 na pozemku parc.č. 1592/1, 1592/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad PE DN 90 vedený v pozemku parc.č. 1575/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky 1.SčV dle vyjádření TÚP/27/22/MN ze dne 21.2.2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07