Usnesení č. 18-131/2022 RM doporučuje uzavření kupní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy (jako prodávajícím) a paní Martinou Žampachovou, Klínec (jako kupujícím) na osobní automobil OPEL COMBO-C za nabídkovou cenu 5.000 Kč. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36