Usnesení č. 18-132/2022 RM s ohledem na výrazný nárůst počtu obyvatel doporučuje ZM navýšení počtu zastupitelů, aby reflektoval princip reprezentativnosti. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42