Usnesení č. 18-134/2022 RM souhlasí se stavebními úpravami a přístavbou objektu B v areálu SPM Nemovitosti na pozemcích 384, 386/3, 386/4, k.ú. Stříbrná Lhota za dodržení podmínek 1.SčV. RM souhlasí s navýšením již nasmlouvaného množství spotřeby pitné vody a s navýšením množství odpadních vod mezi 1.SčV a žadatelem ze 414 m3/rok na 640 m3/rok před vypracováním přepočtu Generelů vodovodu a kanalizace. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03