Usnesení č. 18-136/2022 RM souhlasí s výběrem zhotovitele stavebních prací na akci “Prodloužení vodovodního řadu k.ú. MpB parc.č. 2812/1, 2812/2” se společností Novadus, s.r.o. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a společností Novadus, s.r.o. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21