Usnesení č. 18-138/2022 RM nesouhlasí s výstavbou oplocení z betonových panelů včetně brány a branky na pozemku parc.č. 2178 sousedícího s pozemkem parc.č. 2174/1 v k.ú. MpB ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06