Usnesení č. 18-139/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě komunikačního vedení a zařízení mezi stranami CETIN, a.s. v zastoupení paní M.K. (jako oprávněná) a městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčeným pozemkem služebností inženýrské sítě ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 1118/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39