Usnesení č. 18/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na financování zvýšených provozních výdajů a sanací výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 pro Domov pro seniory Pod Skalkou ve výši 82 955 Kč.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27