Usnesení č. 18/16/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím peněžního daru ve výši 119.751 Kč Základnímu článku Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani na obnovu poničené klubovny, jejího vybavení a okolní zeleně. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 10. Příspěvek na soukromé školky pro školní rok 2021/2022 Místostarostka Dalešická představila návrh Pravidel pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na docházku dítěte do soukromé MŠ na školní rok 2021/22 a informovala o tom, že do MŠ zřizovaných městem nebylo v tomto školním roce přijato 31 3letých dětí. Obsah pravidel se oproti loňskému roku nemění. Proběhla rozprava: Zastupitelka Šretrová: apelovala na potřebu vybudování nové MŠ, protože počet dětí nepřijatých do MŠ je stále vysoký. Starostka: město to již řeší s městským architektem, více informací podá na příštím ZM. Nebyly položeny žádné další dotazy. Hlasovalo se o usnesení: Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02