Usnesení č. 18/18/2022 Zastupitelstvo města volí členkou rady města paní Bc. Andreu Midkiff, M.A. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO ZDRŽEL SE PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — ZDRŽEL SE ZDRŽELA SE PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 3 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 10. Zvolení přísedícího u Okresního soudu Město obdrželo žádost od Okresního soudu Praha – západ o zvolení přísedících z důvodu vypršení funkčního období. Stávající přísedící E.N. má zájem o pokračování. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 3
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48