Usnesení č. 18-68/2020 Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Odstranění správní budovy č.p. 879, č.parc. 1265/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy“. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Ing. Dana Dalešická. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28