Usnesení č. 18-71/2020 RM souhlasí se záměrem umístění sítí nových řadů vodovodu a kanalizace v pozemku ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy: parc.č. 2714/57, 2714/1, 2714/30 a 2714/34, k.ú. Mníšek pod Brdy k projektu „Administrativní a skladový objekt firmy Energy, parc.č. 2714/57, 2714/1, 2714/30 a 2714/34 v k.ú. Mníšek pod Brdy“. RM souhlasí s připojením objektu novou vodovodní a novou kanalizační přípojkou napojenou na nový vodovodní a kanalizační řad a dále vedený ke stávajícímu vodovodnímu a kanalizačnímu řadu za podmínky uzavření Smlouva ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Zápis Rady města Mníšek pod Brdy USNESENÍ z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 71 konaného dne 5.10. 2020

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: USNESENÍ z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59