Usnesení č. 18-79/2020 RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499, paní Mgr. Petře Černé za 2. pololetí 2020 ve výši ……………….. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29