Usnesení č. 18-83/2021 RM žádá předsedy komisí RM o předložení písemné zprávy o činnosti komise v období 2019-2020 v rozsahu 1-3 stran A4, nejpozději do 17. února 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33