Usnesení č. 18-86/2021 RM schvaluje poskytnutí prostor v objektu MKS pro testování na Covid-19 formou bezúplatné výpůjčky ve veřejném zájmu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55