Usnesení č. 18-88/2021 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku: “Městský architekt”. RM jmenuje pětičlennou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Ing. Dagmar Weidenhofferová, Mgr. Luboš Kožíšek, Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D., Ing. Petr Kasl, Ing. Arch. Jaroslav Kedaj. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04