Usnesení č. 18-91/2021 RM bere na vědomí změnu termínu pro zapůjčení polní kuchyně na letní skautský tábor střediska SKALKA Mníšek pod Brdy v roce 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59