Usnesení č. 18-93/2021 RM souhlasí se záborem parkoviště před zámkem v období 8. 4. až 17. 4. 2021 kvůli natáčení pohádky Tajemství staré bambitky II. Dále RM souhlasí s možností rezervního připojení na elektrický proud v kapličce v předzámčí, a povoluje natáčení na pozemcích 1015/12 a 1015/13 dne 8. 4. 2021, na Zadním rybníku dne 8. 4. 2021 a na pozemku 1290/1 dne 16. 4. 2021. RM souhlasí se spoluprací Městské policie Mníšek pod Brdy s filmaři ve dnech 15. a 16. 4. 2021. RM pověřuje jako kontaktní osobu Janu Duškovou. PRO 4  PROTI 1 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07