Usnesení č. 18-99/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o vypořádání mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem H. Smlouva bude postoupena k projednání na ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25