Usnesení č. 19-101/2021 RM souhlasí s využitím fotbalového hřiště v Rymani a budovy SPOCEN pro svatební oslavu paní M.O. dne 3. 7. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04