Usnesení č. 19-104/2021 RM souhlasí s vyplacením příspěvku Magdaléně, o.p.s. ve výši 15 000 Kč ze sociálního fondu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021
Zveřejněno dne: 20.07.21 10:13:34