Usnesení č. 19-108/2021 RM souhlasí se stavbou nového zahradního domku na pozemku parc. č. 1726/4 v k.ú. MpB a s jeho napojením přes stávající přípojky k RD č.p. 1118 na pozemku 1726/5 na veřejný vodovodní a kanalizační řad vedený v pozemku 1754/3 za dodržení podmínek 1.SčV dle vyjádření č. TÚP/096/21/MN ze dne 10.8.2021. Podmínky 1.SčV: – množství pitné vody a množství odpadních vod ze všech objektů, napojených na vodovodní a kanalizační přípojku pro č.p. 1118 sjednané s 1.SčV ve smlouvě o odběru pitné vody a vypouštění odpadních vod nesmí být navýšeno. – vodovodní a kanalizační přípojky musí být ve vyhovujícím technickém stavu – správné napojení rozvodů vody na stávající vodovodní přípojku dle požadavků 1.SčV. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29