Usnesení č. 19-114/2021 RM souhlasí s návrhem Dohody o čerpání dešťové vody na zálivku a údržbu města mezi paní E.Č. a Městem Mníšek pod Brdy z pozemků parc.č. 1824 a 1826 v k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06