Usnesení č. 19-116/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o odvádění odpadních vod č. 83026744/1, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1.SčV, a.s. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29