Usnesení č. 19-121/2022 RM schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ Komenského 420 Mgr. Michaely Pažoutové dle návrhu, a to v souvislosti se změnou platových tabulek pedagogických pracovníků s platností od 1. 1. 2022. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18