Usnesení č. 19/13/2020 Zastupitelstvo města prošetřilo postup místostarostky Ing. Dany Dalešické ve věci přidělování dotací SK Vlčáci Mníšek pod Brdy a neshledalo v jejím postupu pochybení. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 15) Schválení přijetí dotací a darů: Starostka požádala zastupitele o schválení přijetí těchto získaných dotací: dotace od MŠMT ve prospěch ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 ve výši 243 012 Kč; dotace od Středočeského kraje na akci Brdský kos 2020 v max. výši 40 000 Kč; dotace od MZ ČR pro Domov pro seniory Pod Skalkou ve výši 153 779,02 Kč; dotace od Středočeského kraje na výdaje jednotek SDH ve výši 54 850 Kč; dotace od MŠMT na pořízení schodolezu pro ZŠ Komenského 886 ve výši 94 300 Kč; dotace od MPSV na mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků ve výši 32 643 Kč; dotace od Středočeského kraje na realizaci projektu Veřejné toalety v Mníšku pod Brdy v max. výši 400 000 Kč; dotace z Programu péče o krajinu MŽP na likvidaci bolševníku ve výši 91 406 Kč. O přijetí dotací se hlasovalo en bloc: Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Jednotlivá usnesení jsou uvedena níže.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04